„Salvatoris Mater”

Kwartalnik mariologiczny
ISSN 1507-1669
Ukazuje się od 1999 roku

Deklaracja o wersji pierwotnej
Wersję pierwotną (referencyjną) czasopisma „Salvatoris Mater” stanowi publikacja papierowa.

 

 

 

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/

Konto bankowe

Bank Pocztowy S.A. o/Konin 
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001