Kwartalnik „Salvatoris Mater” jest czasopismem interdyscyplinarnym, które specjalizuje się w zakresie teologii maryjnej. Redakcja przyjmuje artykuły naukowe, które odpowiadają profilowi pisma. Poddane są procedurze recenzowania te teksty, które nie były wcześniej nigdzie publikowane, ani też wysłane do innych redakcji w celu opublikowania w tym samym czasie.

„Salvatoris Mater” oprócz tekstów w języku polskim może publikować artykuły w językach kongresowych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim, w podwójnej wersji: papierowej (wersja pierwotna czasopisma) oraz elektronicznej (format pdf) na stronie internetowej czasopisma http://www.sm.maryja.pl.

W przypadku dokonania istotnych korekt merytorycznych redakcja „Salvatoris Mater” przesyła tekst do jego autora w celu uzyskania aprobaty i zgody na jego publikację.

Materiały przeznaczone do publikacji prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w postaci załącznika w formacie programu Microsoft Word (.doc, .docx) lub Rich Text Format (.rtf).

Do tekstu artykułu należy dołączyć:
▪ streszczenie w języku polskim (do 1 tys. znaków),
▪ tłumaczenie tytułu i streszczenia na język angielski,
▪ słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
▪notę biograficzną autora (powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, tytuł naukowy, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany, pola zainteresowań intelektualnych oraz adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail),
▪ oświadczenie, że przesyłany tekst nie był nigdzie publikowany w całości lub w części.

Objętość artykułu nie może przekraczać 40 tys. znaków, sprawozdania i recenzji – 10 tys. znaków. Po uzgodnieniu z redakcją jest możliwość publikacji tekstów o większej objętości.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych i skracania tekstów, a także zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
Redakcja nie wypłaca honorariów.

Na końcu artykułu należy zamieścić ułożoną w porządku alfabetycznym bibliografię załącznikową.

Redakcja wysyła autorowi egzemplarz czasopisma, w którym został opublikowany jego artykuł.

Przysłanie przez autora artykułu do redakcji „Salvatoris Mater” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie całego tekstu bądź abstraktu również w formie elektronicznej, na stronie czasopisma
i platformach elektronicznych upowszechniających dorobek naukowy.

Przypisy bibliograficzne należy redagować w następujący sposób:
• książki: J. Bolewski, Początek w Bogu. Jedność dziewiczego i niepokalanego poczęcia, Kraków 1998.
• artykuły publikowane w czasopismach: M. Chmielewski, Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce, „Salvatoris Mater” 16(2014) nr 1-4, 154-170.
• artykuły publikowane w pracach zbiorowych: A. Wojtczak, Mariologia w służbie duszpasterstwa, w: Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej, red. J. Kumala, Licheń Stary 2010, 137-182.
• opis bibliograficzny stron internetowych musi zawierać dokładne dane przywoływanego tekstu, np. inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, protokół dostępu (dokładny adres strony www (hiperłącza należy zlikwidować)) oraz datę dostępu.

 

Oświadczenie autora artykułu    przycisk POBIERZ

 

 

 

Dane adresowe

Centrum Formacji Maryjnej
„Salvatoris Mater”
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary

Kontakt

Telephone: (48) 63 270 77 20 
Email: mater@marianie.pl
Website: http://www.maryja.pl/

Konto bankowe

Bank Pocztowy S.A. o/Konin 
85 1320 1449 2762 9475 2000 0001